Czy bojkot oleju palmowego wpływa pozytywnie na zdrowie i środowisko? Anna Prymas, koordynatorka Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego

Świadomość na temat zagrożeń środowiskowych wśród społeczeństwa jest coraz większa. Trendy takie jak less waste, minimalizm i dieta roślinna rosną w siłę. Jest to wiadomość bardzo dobra – zostało nam niewiele czasu, aby uratować planetę. Jednym z kontrowersyjnych tematów podczas debaty na temat odpowiedzialnych zachowań środowiskowych jest olej palmowy. Jeść czy nie jeść? Używać w kosmetykach czy nie używać? Bojkotować czy… certyfikować?

Bojkot czy certyfikacja?

Popyt na oleje roślinne rośnie. Olej palmowy, z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne (np. postać półstałą w temperaturze pokojowej, wysoki punkt dymienia) oraz wysoką produktywność upraw jest powszechnie używany. Jego zamiana byłaby trudna, kosztowna i mogłaby skutkować nie rozwiązaniem problemu, a jedynie przeniesieniem go w inne miejsce. Jednocześnie nie ma wątpliwości – wypalanie lasów, pożary torfu i utrata bioróżnorodności, do których doprowadzić może uprawa konwencjonalnego oleju palmowego, muszą zostać zatrzymane. Do tego wniosku w 2004 roku doszło 47 organizacji, tworząc Okrągły Stół ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (ang. Roundtable on Sustainable Palm Oil). RSPO, poprzez system certyfikujący, stoi na straży środowiska i warunków pracy na plantacjach olejowca gwinejskiego. Jego produkcja jest regularnie monitorowana i kontrolowana przez audytorów sprawdzających spełnienie standardów certyfikacji. Certyfikowany olej palmowy ma zdecydowanie mniejszy negatywny wpływ zarówno na światową różnorodność biologiczną jak i zmiany klimatyczne.

A co ze zdrowiem?

Olej palmowy nie jest szkodliwy w zbilansowanej diecie. Podobnie jak olej kokosowy i część mięs zawiera on nasycone kwasy tłuszczowe, których spożycie należy monitorować. Dużo uwagi poświęca się również możliwej rakotwórczości surowca, za którą odpowiedzialne są estry 3-MCPD i estry glicydolu. W istocie, olej palmowy zawiera stosunkowo dużo produktów 3-MCPD i pochodnych, jednak jego producenci dokładnie to rozpoznali. Te zanieczyszczenia to pochodne chloru, które dziś są usuwane w procesie produkcji. Wprowadzane są również dodatkowe rozwiązania technologiczne, mająće na celu zmniejszenie zawartości tych związków. Dodatkowo, regulacje unijne, a co za tym idzie polskie, narzucają bezpieczne limity tych związków w olejach i innych produktach. Aby taki produkt mógł trafić na rynek musi oczywiście spełniać te wymagania. Pamiętajmy również o tym, aby nie stawiać znaku równości między olejem palmowym a utwardzonym olejem palmowym, zawierającym (tak jak każdy utwardzony olej) pewną ilość tłuszczy trans. W praktyce olej palmowy z uwagi na swoje właściwości stosowany jest jako alternatywa dla utwardzania innych olejów.

Zatem czy bojkot oleju palmowego wpływa pozytywnie na zdrowie i środowisko?

Stanowisko Polskiej Koalicji na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego, poparte badaniami naukowymi i ekspertyzami jest jasne. Zachęcamy do zrównoważonej diety i odpowiedzialnej konsumpcji – certyfikujmy, nie bojkotujmy!

Wróć