Żyjemy głównie w miastach. W dodatku wielkość miast gwałtownie się powiększa. Ostatnie dane ze świata mówią już o 37 mega-miastach, czyli takich, w których żyje ponad 10 milionów ludzi. W Europie jeszcze takich miast nie ma, ale trend gwałtownego „zagęszczania się” miast oraz obszarów miejskich jest wyraźnie widoczny. Warszawa od niedawna znajduje się w pierwszej dziesiątce największych miast Europy, choć jest pięciokrotnie mniejsza od Londynu, który jest na czele tej listy. Być może ważniejsze jest jednak spojrzenie z perspektywy aglomeracji, czy też zurbanizowanych obszarów miejskich. W pięciu największych aglomeracjach Europy mieszka już ponad 40 milionów obywateli. Aglomeracja warszawska to ponad 3,3 miliony.

Nic dziwnego zatem, że problematyka jakości życia w miastach od wielu lat staje się coraz bardziej istotna. Zrównoważone miasta, inteligentne, ekologiczne, zielone, zasobooszczędne, cyrkularne, zeroemisyjne, inkluzywne – to terminy, które na dobre zagościły w dyskusjach prowadzonych z inicjatywy władz lokalnych, mieszkańców, ruchów miejskich, administracji regionalnej i centralnej, europejskiej. Do niedawna w tych dyskusjach nie uczestniczył aktywnie sektor biznesu. Cel 11. zrównoważonego rozwoju dotyczący tego, by miasta były bezpieczne, inkluzywne i zrównoważone właśnie to zmienia.

Aby zapewnić zrównoważoną urbanizację dla wszystkich, rzeczywistą partycypację społeczną, odpowiedniej jakości budownictwo, transport, jakość powietrza, właściwe zagospodarowywanie odpadów niezbędna jest współpraca pomiędzy mieszkańcami, administracją różnych szczebli i przedsiębiorstwami. I choć ani mieszkańcy, ani administracja lokalna w Polsce nie doceniają jeszcze – niestety – takiego partnerstwa, to dobre praktyki z innych części Europy już do nas trafiają. Co ciekawe, to właśnie biznes jest głównym inspiratorem współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonych miast i obszarów miejskich.

Liderzy odpowiedzialnych firm w całej Europie już wiedzą, że:

  • Partnerstwo z samorządami lokalnymi w zakresie priorytetów zrównoważonego rozwoju ułatwia dostęp do kapitału finansowego oraz do funduszy europejskich skierowanych na rozwój regionalny – współfinansowanie zrównoważonych rozwiązań proponowanych przez firmy jest koniecznością społeczną i ekonomiczną.
  • Szczegółowa analiza oczekiwań lokalnych interesariuszy pozwala na odkrywanie istotnych szans rozwojowych dla firm w zakresie nowych, często społecznie innowacyjnych produktów i usług, które w dłuższej perspektywie skutecznie budują przewagę konkurencyjną na rynku globalnym – dialog na poziomie lokalnym to efektywne narzędzie biznesowe.
  • Przygotowywanie rozwiązań biznesowych z zakresu zrównoważonego rozwoju w firmach z różnych branż wymaga wsparcia i współpracy ze strony przyszłych użytkowników, wymaga włączenia ich na wszystkich etapach cyklu projektowania produktu – partnerstwo międzysektorowe prowadzi do obniżenia kosztów dla wszystkich.

Cel 11 to wielkie wyzwanie dla polskiego biznesu, które wymaga „otwarcia” firm na otoczenie i autentycznej partycypacji społecznej. Ale podjęcie tego wyzwania przyczyni się do budowania tego, co najważniejsze, czyli jakości życia dla nas wszystkich, a przynajmniej dla tej większości mieszkającej w miastach.

Wróć