Afib Companion Program

Afib Companion Program

ZMOTYWOWANI MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW SERCA Migotanie przedsionków (najczęstsze zaburzenie rytmu serca – arytmia) jest coraz bardziej powszechnym i palącym problemem zdrowotnym i społecznym, powodującym wysokie koszty leczenia. Badania naukowe ostatnich lat...