Global Challenges Local Solutions

Global Challenges Local Solutions

DLACZEGO GLOBALNE WYZWANIA WYMAGAJĄ LOKALNYCH ROZWIĄZAŃ? Europa potrzebuje bardziej zaangażowanych, społecznie świadomych i aktywnych obywateli, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi. W odpowiedzi na nie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zainicjowała nowy...