Advancing the Sustainable Development Goals

Advancing the Sustainable Development Goals

Jaka jest odpowiedź biznesu na Cele Zrównoważonego Rozwoju po roku od ich ogłoszenia przez ONZ? Według analiz Corporate Citizenship – bardzo nieśmiała, wciąż jest duże pole do rozwoju działań na rzecz SDGs. Wychodząc z założenia, że biznes musi myśleć...