Górska Odyseja

Górska Odyseja

700 km marsz po polskich górach, który zwraca uwagę na problem zaśmiecenia szlaków górskich i lasów.