Poverty Footprint

Poverty Footprint

Poverty Footprint Guide to narzędzie umożliwiające ocenę i zrozumienie wpływu działalności przedsiębiorstw na różne wymiary ubóstwa.