Tu mnie przewiniesz!

Tu mnie przewiniesz!

WARSZAWA PRZYJAZNA RODZICOM Z MAŁYMI DZIEĆMI Inicjatywa „Tu mnie przewiniesz!” skierowana jest do rodziców żyjących w Warszawie. Jej cel zgodny jest z 11. Celem Zrównoważonego Rozwoju: tworzeniem łatwego i powszechnego dostępu do bezpiecznej i inkluzywnej przestrzeni...
Rodzic w pracy

Rodzic w pracy

RODZIC I PRACODAWCA – WSPÓLNE CELE Inicjatywa „Rodzic w pracy” skierowana jest do pracodawców, w szczególności średnich i dużych przedsiębiorstw, a jej cele są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności z celem 5 i 8. Udział w inicjatywie będą brały osoby...