Garden to Mouth

Garden to Mouth

W Malawi panują doskonałe warunki do uprawy owoców tropikalnych, jednak rolnicy z tego kraju napotykają ogromne bariery w eksporcie. Firma Malawi Mangoes prowadzi biznes angażujący i aktywizujący lokalną społeczność, pokazując jak można stworzyć 1000 miejsc pracy i...