The Circularity Gap Report: 2020

The Circularity Gap Report: 2020

Wydany w roku 2020 raport uwydatniający konieczność wprowadzenia gospodarki okrężnej w celu osiągnięcia celu klimatycznego. Ukazuje lukę pomiędzy założonym a osiągniętym poziomem jej wprowadzenia, identyfikuje kluczowe trendy i możliwości w kwestii zmiany kierunku...