Przykład idzie z góry

Przykład idzie z góry

Dobre praktyki w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w firmach budowlanych. PRACOWNICY W BRANŻY BUDOWLANEJ Projekt będzie realizowany od sierpnia 2017 r. dla i z przedstawicielami sektora biznesu. Mamy tu na myśli małe i średnie przedsiębiorstwa z branży...
Divercity – różnorodność w dużym mieście

Divercity – różnorodność w dużym mieście

W TROSCE O RÓŻNORODNOŚĆ – WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Karty Różnorodności. Na co dzień prawnicy z organizacji pozarządowej zajmują się wspieraniem osób w trudnej sytuacji życiowej. Ostatnio...