O partnerze

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest silnym Bankiem lokalnym o globalnym zasięgu

BNP Paribas Bank Polska S.A notowany od 2011 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 71 krajach. W Polsce jako bank uniwersalny o globalnym zasięgu kieruje usługi do klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych. Dzięki finansowaniu Banku, ponad 20,5 tysiąca gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych. Bank konsekwentnie realizuje również strategię finansowania przedsiębiorstw w Polsce, a także wspierania inwestycji strategicznych z punktu widzenia państwa oraz wywierających pozytywne wpływy: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

 

Misją BNP Paribas jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą Klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę.

W opinii BNP Paribas tylko holistyczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju ma szansę przełożyć się na realne, wymierne efekty. Dlatego odpowiedzialność banku rozumie jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z Klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby Klientów, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzację eko-postaw.

Więcej informacji o działaniach BNP Paribas Bank Polska S.A. znajduje się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/csr

 

Działania na rzecz naszej planety, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są wpisane w nasze DNA. Współczesny świat stoi przed wieloma wyzwaniami, które są najlepiej zdefiniowane przez ONZ w ramach SDGs (Sustainable Development Goals). Klucz do ich realizacji każdy z nas trzyma w swoich rękach. Prowadzimy nową szeroko zakrojoną komunikację, która ma to uświadamiać i pokazywać obecnym oraz przyszłym Klientom banku, że również bankowanie musi być odpowiedzialne i przyczyniać się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu.

 

Darek Maciołek

Dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji, Zaangażowania Społecznego, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na rzecz Celów

Dobre praktyki

Loading...

    Inicjatywy prowadzone w partnerstwie

    Loading...