O partnerze

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 870 pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2019 rok wyniosła 857 mln euro. Jesteśmy firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi szkołami i uczelniami wyższymi. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl

BASF Polska od początku ustanowienia Celów Zrównoważonego Rozwoju angażuje się w ich realizację. Ważne są dla nas obszary takie jak: walka z głodem (Cel 2.), ochrona ziemi i bioróżnorodności (Cel 15.) czy wspólne działania na rzecz klimatu (Cel 13.,17.). Jednocześnie biorąc pod uwagę nasze portfolio i zaplecze badawczo-rozwojowe w największym stopniu przyczyniamy się do postępu w zakresie budowy zrównoważonych miast (Cel 11.) oraz prowadzenia odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji (Cel 12.). Zdajemy sobie sprawę z tego, że agenda 2030 to bardzo ambitny plan, i aby te cele zostały zrealizowane w ciągu 10 najbliższych lat, kluczowa jest współpraca z wieloma podmiotami. Dlatego zawsze chętnie uczestniczymy w dialogu na tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, a także często takie debaty inicjujemy. Możliwe jest to m.in. dzięki naszej długoletniej działalności edukacyjnej, w ramach której współpracujemy z uczelniami wyższymi czy z Centrum Nauki Kopernik. To także dowód na to, że Cel 4. – jakość edukacji, jest dla nas niezwykle istotny

Jarosław Muczek

Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, BASF Polska

Na rzecz Celów

Zobacz co firma BASF Polska robi na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dobre praktyki

BASF Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Działania edukacyjne z obszaru chemii prowadzone z Centrum Nauki Kopernik oraz uczelniami wyższymi

Wsparcie lokalnej społeczności w Legnicy i Środzie Śląskiej w czasie pandemi Covid 19

Inicjatywy prowadzone w partnerstwie

Portal GOZ w Praktyce to centrum wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego dla biznesu.

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) jest niezależną koalicją, działających na polskim rynku firm z branży spożywczej, sieci handlowych oraz z sektora detergentów, a także przedstawicieli jednostek certyfikujących i organizacji pozarządowych.