O partnerze

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce. Konsumenci mogą wybierać z szerokiej oferty wielokrotnie nagradzanych marek piw takich jak: Carlsberg, Okocim, Harnaś, Karmi, Kasztelan, Somersby,Garage, Grimbergen, Bosman oraz Piast. Piwa Carlsberg Polska warzone są w browarach o wieloletniej tradycji piwowarskiej – w Browarze Okocim w Brzesku (1845), Browarze Bosman w Szczecinie (1848), i Browarze Kasztelan w Sierpcu (1969- 1970). Firma promuje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu, angażuje swoich pracowników w wolontariat, na zasadach wzajemnego poszanowania współpracuje ze swoimi partnerami biznesowymi, działa na rzecz obiegu zamkniętego opakowań, a także odpowiedzialnie gospodaruje wodą i energią.

Program zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg „Together Towards Zero” jest odpowiedzią na wyzwania takie jak kryzys klimatyczny, niedostatek wody i problemy dotyczące zdrowia publicznego. Program jest integralną częścią globalnej strategii biznesowej SAIL’22 Grupy Carlsberg i składa się z czterech ambicji oraz odpowiadającym im celów, które mają być osiągnięte do 2030 r., z okresem przejściowym w 2022 r. Te ambicje to: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultura ZERO wypadków. Program określa, w jaki sposób Grupa realizuje swoją misję warzenia piwa dla lepszego dziś i jutra. Opiera się on na naukowym podejściu i jest zgodny z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska.

 

Cieszę się, że zostały stworzone tak konkretne wytyczne przez ONZ i mocne oczekiwania w stosunku do producentów. To dla nas ogromna odpowiedzialność, ale też moment na właściwe działania. Jako producenci mamy narzędzia żeby szybko i sprawnie wprowadzić zmiany w swoich obszarach, a jeśli chcemy żeby nasz biznes rozwijał się w sposób zrównoważony, z poszanowaniem dla ludzi i środowiska, to spełnienie norm zawartych w 17. celach ONZ jest konieczne.”

 

Beata Ptaszyńska-Jedynak

dyrektor ds. komunikacji, Carlsberg Polska

Raport 2021

Carlsberg Polska opublikował Raport ESG za rok 2021, w którym podsumowuje działania i wyniki firmy w obszarze środowiska (Environment), społecznej odpowiedzialności (Social responsibility) i ładu korporacyjnego (Corporate governance). Najważniejsze z nich to m.in. utrzymanie emisji dwutlenku węgla na poziomie 2,65 kg CO2/hl gotowego piwa oraz spadek względnego zużycia wody na hl uwarzonego piwa z 2,66 hl/hl w roku 2020 do 2,64 hl/hl. 

„Naszym celem jest warzenie dla lepszego dziś i jutra. Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony wspiera ten celi starania, aby rozwijać lokalne społeczności w sąsiedztwie naszych browarów, troszczyć się o planetę oraz budować wartość dla społeczeństwa” – mówi Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska. 

Na rzecz Celów

Zobacz co firma Carlsberg Polska robi na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dobre praktyki

Loading...

    Inicjatywy prowadzone w partnerstwie

    Loading...