O partnerze

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy – w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health – spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety.

W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym
i przyjaznym środowisku pracy.

Poznaj grupę spółek DANONE, odwiedzając nową stronę internetową www.danone.pl.

Na rzecz Celów

Zobacz co firma Danone robi na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dobre praktyki

Partnerstwo dla Zdrowia to koalicja zawiązana formalnie w 2006 roku, której celem jest przeciwdziałanie niedożywieniu, jakościowemu i ilościowemu, dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz propagowanie prawidłowej diety.

Rozpoczęty w 2015 roku projekt jest odpowiedzią na ogromne wyzwanie związane z wysokim poziomem bezrobocia oraz niskim poziomem recyklingu butelek PET.

Inicjatywy prowadzone w partnerstwie

Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa inicjatywa na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.