O partnerze

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych technologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz #hello5G. Dostarcza usługi telefonii komórkowej dla 16 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do ponad 2,7 mln klientów. W zasięgu sieci światłowodowej firmy znajduje się już 5.4 mln gospodarstw domowych w kraju. Orange Polska prowadzi własną działalność B+R i jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa.

W 2021 r. Orange Polska ogłosił nową strategię – Grow. Jest ona ważna także z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności (CSR) i zrównoważonego rozwoju, ponieważ po raz pierwszy odpowiedzialność społeczna znalazła się na równi z innymi filarami strategicznymi, a wyzwania i kwestie związane z odpowiedzialnością mają tę samą wagę oraz ten sam poziom zarządzania co cele biznesowe.

Grow. Rośnijmy razem – oznacza rozwój razem z otoczeniem, w którym firma działa, w symbiozie i współpracy. To nie tylko strategia biznesowa – to strategia zarządzania wpływem na otoczenie i interesariuszy – klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych i społecznych oraz środowisko. Chodzi o maksymalizowanie pozytywnego wpływu i niwelowanie tego negatywnego. Kluczowe znaczenie mają dla operatora dwa priortyety związane z odpowiedzialnością: wpływ na środowisko i klimat oraz włączenie cyfrowe. W obszarze włączenie cyfrowe Orange działa od lat poprzez inwestycje w rozwój sieci, zapewnienie powszechnego dostępu do usług czy edukację cyfrową dzieci i młodzieży, a także seniorów.

W 2021 roku Orange Polska ogłosił konkretne cele klimatyczne, które zobowiązuje się zrealizować, by zminimalizować wpływ działalności na środowisko naturalne.

  • firma do 2025 roku zmniejszy swoje emisje CO2 aż o 65%
  • zdecydowanie zwiększy wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – do co najmniej 60%.
  • Orange Polska, podobnie jak cała globalna Grupa Orange, chce osiągnąć neutralność klimatyczną netto (Net Zero Carbon) do 2040 roku

Orange Polska w perspektywie 2025 roku skupia się wokół trzech priorytetów:

  • odpowiedzialności za redukowanie emisji CO2 i zużycia zasobów
  • wartości, jakie chce zbudować dla klientów, akcjonariuszy i interesariuszy
  • wpływu, jaki ma na cyfrową transformację polskiej gospodarki.

Orange Polska wdraża ponadto zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, starając się redukować ślad klimatyczny w całości łańcucha wartości: odkupuje starsze modele smartfonów a niesprawne telefony komórkowe przyjmuje do recyklingu w każdym salonie Orange; co roku odnawia i kieruje do ponownego wykorzystania kilkaset tysięcy modemów i dekoderów; wprowadza innowacje w swoich urządzeniach wydłużające ich życie oraz redukujące zużycie energii; pracuje nad rozszerzeniem oferty sprzedaży odnawianych smartfonów.

Więcej informacji o działaniach Orange Polska znajduje się na stronie :

https://www.orange.pl/view/csr

https://www.orange.pl/razemdlaplanety#contentComponent_2

 

W Orange wierzymy, że postęp technologiczny musi być dostępny dla wszystkich, ale nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Przyjmujemy odpowiedzialność za nasz wpływ na klimat. Wyznaczyliśmy sobie konkretne, ambitne cele i wiemy, że będziemy z nich rozliczani. Inwestujemy w nowe, energooszczędne i bardziej wydajne technologie jak np. światłowód, szukamy też zielonych źródeł energii. Oprócz ograniczania własnych emisji, branża technologiczna ma do spełnienia szczególną rolę. Nowoczesne technologie cyfrowe oraz usługi, które oferujemy, wspierają zieloną transformację wielu branż. Angażujemy też klientów w działania na rzecz środowiska. Jestem przekonany, że także codzienne wybory, jakich dokonujemy jako konsumenci, mają znaczenie

Julien Ducarroz

Prezes , Orange Polska

Na rzecz Celów

Zobacz, co Orange Polska robi na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dobre praktyki

Loading...