O partnerze

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest jedyną w Polsce organizacją tego typu założoną przez przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach.

Rekopol realizuje obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ciążące na przedsiębiorcach oraz obowiązki prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Prowadzimy kampanie społeczne i edukacyjne w zakresie segregowania odpadów opakowaniowych oraz świadomych zakupów.

Akcjonariuszami spółki jest  25 członków polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw (producenci, fillerzy, firmy zajmujące się gospodarką odpadami oraz sieci handlowe). Rekopol działa na zasadach non-profit – zysk inwestowany jest w rozbudowę systemu zbiórki selektywnej. Obecnie współpracuje z nami ponad 2 000 przedsiębiorców.

Rekopol prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez Śmiecenia oraz „Działaj z imPETem!”. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie  z przedsiębiorcami, współtworząc i realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

W ciągu roku Rekopol jest organizatorem, partnerem, bądź patronem kilkudziesięciu inicjatyw propagujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Prowadzone przez nas działania edukacyjne nie skupiają się na jednej grupie odbiorców. Staramy się dotrzeć zarówno do osób z różnych branż gospodarczych, ale również do samorządów, gmin oraz jednostek oświaty, dzięki czemu realizujemy z sukcesem przyjęte cele i założenia edukacyjne.

Wyróżnikiem Rekopolu jest wyłączność na udzielanie w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”.

Rekopol jest partnerem głównym Kampanii 17Celów, Koalicji 5frakcji, sygnatariuszem Polskiego Paktu Plastikowego oraz członkiem UN Global Compact Polska.

 

 

 

Na rzecz Celów

Zobacz co firma Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. robi na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dobre praktyki

Loading...

  Inicjatywy prowadzone w partnerstwie

  Loading...

   Publikacje 

    

   Loading...