O partnerze

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest jedyną w Polsce organizacją tego typu założoną przez przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach.

Rekopol realizuje obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ciążące na przedsiębiorcach oraz obowiązki prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Prowadzimy kampanie społeczne i edukacyjne w zakresie segregowania odpadów opakowaniowych oraz świadomych zakupów.

Akcjonariuszami spółki jest  25 członków polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw (producenci, fillerzy, firmy zajmujące się gospodarką odpadami oraz sieci handlowe). Rekopol działa na zasadach non-profit – zysk inwestowany jest w rozbudowę systemu zbiórki selektywnej. Obecnie współpracuje z nami ponad 2 000 przedsiębiorców.

Rekopol prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez Śmiecenia oraz „Działaj z imPETem!”. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie  z przedsiębiorcami, współtworząc i realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

W ciągu roku Rekopol jest organizatorem, partnerem, bądź patronem kilkudziesięciu inicjatyw propagujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Prowadzone przez nas działania edukacyjne nie skupiają się na jednej grupie odbiorców. Staramy się dotrzeć zarówno do osób z różnych branż gospodarczych, ale również do samorządów, gmin oraz jednostek oświaty, dzięki czemu realizujemy z sukcesem przyjęte cele i założenia edukacyjne.

Wyróżnikiem Rekopolu jest wyłączność na udzielanie w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”.

Rekopol jest partnerem głównym Kampanii 17Celów, Koalicji 5frakcji, sygnatariuszem Polskiego Paktu Plastikowego oraz członkiem UN Global Compact Polska.

 

 

 

Na rzecz Celów

Zobacz co firma Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. robi na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dobre praktyki

Celem prowadzonej od 11 lat kampanii – Dzień bez Śmiecenia - jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców z treściami edukacyjnymi, zainteresowanie ich tematem, rozwianie wątpliwości dotyczących celowości segregowania odpadów i nauka prawidłowych jego zasad.

Działaj z imPETem! to projekt ukierunkowany na zwiększenie zbiórki i recyklingu butelek PET w Polsce

Firma przyjęła wymagające kryteria środowiskowe i jakościowe w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Jednym z ich elementów jest prowadzenie nadzoru nad dostawcami II rzędu, czyli recyklerami, którzy realizują procesy recyklingu i odzysku.

Inicjatywy prowadzone w partnerstwie

Portal GOZ w Praktyce to centrum wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego dla biznesu.

Platforma stanowiąca centrum wiedzy i odkrywania nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań

Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa inicjatywa na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.

Koalicja 5 Frakcji to pierwszy w Polsce zrozumiały dla konsumentów system znakowania opakowań wskazujący sposób segregacji odpadu opakowaniowego.

Publikacje 

 

Syntetyczna mapa wpływu biznesu na środowisko przygotowana w oparciu o łańcuch wartości.

Analiza 12 Celu Zrównoważonego Rozwoju: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja