O partnerze

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Przetwarzamy wszystkie rodzaje odpadów w ramach czterech obszarów biznesowych: metali żelaznych i nieżelaznych, papieru i plastiku, odpadów niebezpiecznych i innych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych. Celem naszych działań jest podniesienie poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów zmieszanych.

W ramach działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju promujemy ideę gospodarki cyrkularnej. W 2017 roku powołaliśmy konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To pierwsza w Polsce inicjatywa skierowana do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalająca na promowanie firm i studentów działających w kierunku cyrkularnym oraz wymianę pomysłów i doświadczeń dotyczących GOZ. Konkurs znalazł się wśród inicjatyw uznanych w plebiscycie LISTKI CSR Tygodnika Polityka jako projekt, który może być inspiracją dla innych ze względu na tematykę, skalę lub sposób realizacji, a także został wyróżniony jako jedna z inicjatyw wspierających startupy pozytywnego Wpływu 2019 (Raport 2019).

Stena stawia na partnerstwa w celu, dlatego też jesteśmy partnerem portalu GOZ w praktyce oraz Kampanii 17. Celów. Inicjatywy te są bankiem informacji na temat modeli, legislacji i narzędzi używanych w GOZ a także stanowią realne wsparcie firm w osiąganiu kolejnych celów SDG

Wiele z celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju wymaga koncentracji na kwestiach dbałości o zasoby, w tym ograniczenia ilości odpadów, ponownego użycia czy recyklingu. Nasza firma ma zatem bezpośredni wpływ na ich realizację. Zostaliśmy partnerem Kampanii 17 Celów, ponieważ uważamy, że założenia Agendy 2030 można osiągnąć przede wszystkim dzięki partnerstwu, edukacji i dzieleniu się doświadczeniami. Cieszymy się, że coraz więcej firm jest zaangażowanych w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju  i że możemy wspierać transformację w odpowiednim kierunku.

Aleksandra Surdykowska

PR & Marketing Manager, Stena Recycling

Na rzecz Celów

Zobacz co firma Stena Recycling robi na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dobre praktyki

Loading...

    Inicjatywy prowadzone w partnerstwie

    Loading...