mobile-industry-impact-report-sustainable-development-goals-s

Raport “2016 Mobile Industry Impact Report: Sustainable Development Goals” to pierwsze tego typu opracowanie na ten temat transformacyjnego wpływu branży telefonii komórkowych na społeczeństwa i gospodarki na całym świecie, zarówno na rynkach rozwiniętych, jaki i rozwijających się. W zamierzeniu autorów ma stanowić punkt odniesienia dla całej branży w ocenie jej sukcesu realizacji Agendy 2030.

Raport to swego rodzaju strategiczny plan wdrożenia SDGs dla całej branży.  Jako kluczowe dla branży autorzy raportu uznają 4 cele:  SDG 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, SDG 1 – Koniec z ubóstwem , SDG 4 – Dobra jakość edukacji oraz SDG 13 – Działania w dziedzinie klimatu. Cele te zostały wskazane na podstawie szczegółowej analizy wpływu branży i zadań w poszczególnych SDGs, na które firmy z branży mają czy też mogą mieć potencjalnie największy wpływ.

Raport opisuje możliwy wpływ i potencjał działań dla sektora w poszczególnych SDGS z perspektywy różnych rynków i podziału geograficznego ze wskazaniem tych SDGS gdzie ten potencjał jest najwyższy i najniższy.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Powrót do Centrum wiedzy i inspiracji

Wróć