Raport „3 Sustainability Trends Shaping Supply Chains in 2021”  w bardzo zwięzły sposób analizuje działania, które  CSCO (Chief Supply Chain Officers) mogą podjąć, aby odpowiedzieć na trzy kluczowe trendy w zrównoważonym rozwoju i umożliwić przejście na niskoemisyjną, odporną i zasobooszczędna gospodarkę.
Ukazuje działania i elementy na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Omawiane zagadnienia:

  • Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych
  • Dostępność zasobów
  • Bioróżnorodność i wpływ na ekosystem

Raport został przygotowany przez firmę Gartner, która jest wiodącą na świecie organizacją badawczo-doradczą oraz członkiem S&P 500.

Wróć