smartest-investment-s

Przygotowany przez UNICEF oraz kluczowe agendy ONZ przewodnik wspiera firmy, które chcą zaangażować się na rzecz lepszej edukacji. Zbiór zasad jest adresowany do przedsiębiorstw, które rozważają inwestycje w edukację, jak i tych, które już to robią i chcą udoskonalać ten proces. Opracowanie zapewnia praktyczne instrumentarium dla działów CSR, strategicznych, marketingu, rozwoju biznesu i fundacji korporacyjnych. Proponowane podejście do edukacji oparte jest na obustronnych korzyściach – jasnym zidentyfikowaniu szans biznesowych i korzyści dla społeczeństwa. W opracowaniu znajduje się wiele przykładów programów wdrożonych z sukcesem, a także inspiracji i wskazówek.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć