Większość firm podejmuje działania zna rzecz Agendy 2030. Są one w większości przypadków niestety za mało ambitne. Z tymi działaniami, w tym tempie nie jesteśmy w stanie osiągnąć Agendy 2030 na czas. SDG Ambition pokazuje jak wyznaczać w organizacji bardziej ambitne cele i zadania w obszarach, w których może mieć znaczący wpływ. Liderzy biznesowi mogą wykorzystać ten dokument do wspierania swojej strategii i wyznaczania celów na tyle ambitnych, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju do 2030 r.

Czytaj cześć drugą SDG Ambition. Integration Guide

Wróć