GRI wspólnie z  UN Global Compact, wraz z partnerami, opracowali wytyczne dla firm jak skutecznie integrować Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) do swoich procesów sprawozdawczych. Analiza opublikowana po raz pierwszy w 2017 r., pokazuje jak raportować Cele Zrównoważonego Rozwoju, na poziomie 169 zadań, w oparciu o szeroki zakres wskaźników, w tym międzynarodowe uznane ramy i standardy.

Niniejszy dokument bazując na różnych międzynarodowych wytycznych i wskaźnikach pomaga firmom skutecznie i sensownie raportować swój wpływ na poszczególne Cele Zrównoważonego Rozwoju. Zawiera zarówno listę istniejących i ustalonych ujawnień, które firmy mogą wykorzystać do raportowania SDG jak również identyfikuje istniejące luki, w przypadku których ustalone ujawnienia nie są jeszcze dostępne.

Wróć