better-business-better-worldW styczniu 2017 r. Komisja ds. Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju (The Business and Sustainable Development Commission) opublikowała swój flagowy raport „Better Business, Better World” analizujący sytuację biznesową na świecie w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Komisja jest instytucją łączącą liderów świata biznesu (35 CEO), finansów, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pracowniczych oraz instytucji międzynarodowych.

Zgodnie z Raportem „Better Business, Better World” realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju może przyczynić się do wzrostu gospodarczego nawet o 12 bilionów dolarów do 2030 r. w czterech systemach gospodarczych i wielu sektorach, stanowiących łącznie 60% światowej gospodarki. Dominującymi są: produkcja żywności i rolnictwo, miasta, sektor energetyczny i materiałowy oraz zdrowie. Ponadto wypełnianie SDGs ma potencjał stworzenia ok. 380 milionów miejsc pracy, w tym 90% w krajach rozwijających się.

Komisja w Raporcie wymieniła działania, jakie lider biznesu może podjąć, aby mieć swój udział w osiągnięciu powyższych rezultatów. Jednym z nich jest włączenie SDGs do strategii biznesowej swojej firmy.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć