Business-fights-poverty-sBusiness and SDGs to opracowanie, które prezentuje mechanizmy podtrzymujące i umożliwiające skalowanie działań podejmowanych przez biznes na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Omawia szanse dla firm w kontekście wyzwań społecznych i środowiskowych.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć