Firmy są zachęcane do korzystania z raportu „BUSINESS FOR RULE OF LAW FRAMEWORK” i do podejmowania działań w poszanowaniu i wspieraniu rządów prawa, służących jako uzupełnienie działań podejmowanych przez same rządy w poszczególnych krajach.

Dokument zawiera wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób firmy mogą szanować i wspierać rządy prawa w zakresie dotyczącym biznesu. Jak wskazuje raport, biznes może to robić na różne sposoby: poprzez podstawową działalność biznesową, strategiczne inwestycje społeczne oraz poprzez zaangażowanie w politykę publiczną i wspólne działania.

W publikacji zebrano ponad 100 przykładów konkretnych działań biznesowych z kilku branż.

Wytyczne mają na celu zainspirowanie biznesu i innych interesariuszy do poszanowania 10 zasad Global Compact i wspierania realizacji celów ONZ, w szczególności rozwoju, pokoju i praw człowieka.

Struktura raportu jest wynikiem konsultacji, w które zaangażowanych było blisko 400 osób z 20 państw, w tym urzędnicy państwowi, prawnicy, naukowcy i zwykli obywatele.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć