business-opportunities-in-a-changing-climate-s

“Business Opportunities in a Changing Climate. Managing Impacts and Market Opportunities ” to publikacja wydana w 2015 r. przez Environment Agency, której adresatami jest brytyjski biznes. Zawarte w niej wskazówki mają jednak dość uniwersalny charakter i mogą być pomocne dla przedsiębiorców całej Europy.

Celem opracowania jest zachęcenie przedstawicieli firm do zwiększania elastyczności prowadzonych biznesów w kontekście następujących zmian klimatycznych i zarządzania powstającym przez to ryzykiem klimatycznym w sposób efektywny i skuteczny. W dokumencie znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk dla firm – ilustrują one konkretne działania i potwierdzają, że przygotowanie się na wystąpienie tego typu ryzyk nie tylko jest możliwe, ale też tworzy nowe szanse biznesowe. Autorzy raportu przekonują, że działania wzmacniające odporność firm na zmiany nie zawsze wymagają dodatkowych nakładów finansowych a nawet pozwalają odnieść korzyści.

Wśród zalet wynikających z zarządzania ryzykami dot. klimatu w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienia się także: oszczędność kosztów, poprawę reputacji, większą elastyczność finansową czy potencjał dot. rozwoju produktów i usług zależnych od zmian klimatycznych.

Raport zawiera również ciekawostki statystyczne wraz z ich omówieniem.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć