can-corporate-reporting-help-end-poverty-sPierwszy z serii zapowiadanych przez Global Reporting Initiative raportów w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) skupia się na temacie walki biznesu z ubóstwem i sposobu, w jaki firmy raportują otoczeniu swoje wysiłki w tym obszarze. Celem badania przeprowadzonego  wśród ponad 100 firm było sprawdzenie czy raportowanie efektów prowadzonych działań przez biznes w zakresie walki z ubóstwem może wpłynąć pozytywne na osiągane przez nich efekty.

Według autorów raportu można wskazać trzy główne obszary wpływu raportowania:

  • dla poszczególnych firm raportowanie efektów walki z ubóstwem daje korzyści zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Z jednej strony pozwala zarządzać szansami i ryzykiem oraz mierzyć postęp stawianych celów. Z drugiej  strony firmy mogą w wiarygodny sposób komunikować różnym interesariuszom zewnętrznym swoje osiągnięcia w zakresie walki z biedą,
  • na poziomie mikro raportowanie pozwala zrozumieć w jaki sposób biznes – jako sektor – przyczynia się do walki z ubóstwem i w szerszym kontekście do innych SDGs,
  • w szerszym wymiarze zaangażowanie i innowacyjna aktywność firm w obszarze walki z biedą może służyć za inspirację i nowe modele działania dla administracji, konsumentów czy sektora społecznego.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Powrót do Centrum wiedzy i inspiracji

Wróć