cel-compas

SDG Compass to przewodnik dla firm chcących uspójnić swoje biznesowe strategie z SDGs, maksymalizując przy tym swój wkład w realizację celów SDGs.

SDG Compass składa się z pięciu kroków, które pozwalają efektywnie mierzyć i odpowiedzialnie zarządzać zaangażowaniem w SDGs. Podejmowane w ramach SDG Compass działania powinny być, oczywiście, zgodne z obowiązującymi w danym kraju oraz branży regulacjami oraz dostosowane do indywidualnej specyfiki przedsiębiorstwa.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć