cel-industry-matrix-s„SDG Industry Matrix. Climate Opportunities” opracowany przez UN GLOBAL COMPACT omawia konkretne pomysły na działania klimatyczne powiązane z SDGs: 7 – Czysta i dostępna energia, 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja i 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

Dokument przedstawia możliwości do działania na rzecz tych Celów (SDGs) w kontekście wspólnych wartości (shared value). Zaprezentowana w nim matryca ilustruje przykłady działań dla sześciu gałęzi przemysłu: usługi finansowe, transport, produkcja przemysłowa, żywność, napoje i artykuły konsumpcyjne, opieka zdrowotna, energia, zasoby naturalne i chemikalia, uzupełnionych ilustracjami dobrych praktyk oraz listą konkretnych inicjatyw branżowych, w ramach których firmy współpracują ze sobą z korzyścią dla biznesu i planety. Opracowanie przywołuje również trzy zasady środowiskowe, zdefiniowane dla biznesu przez UN GLOBAL COMPACT:

  • Wspieranie odpowiedzialnego podejścia do wyzwań związanych z ochroną środowiska,
  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie większej odpowiedzialności za środowisko,
  • Zachęcanie do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych środowisku.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć