chemicals-and-waste-management-for-sustainable-development-s

“Chemicals and Waste Management for Sustainable Development. Results from UNDP’s work to protect human health and the environment from POPs”, to broszura  wydana w 2015 r. przez United Nations Development Programme (UNDP), prezentująca case studies z całego świata w zakresie postępowania z odpadami.

Wspominane studia przypadków i działań w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (Persistent Organic Pollutants – POPs) zostały sfinansowane ze środków Globalnego Funduszu Środowiskowego (Global Environment Facility – GEF). W jedenastu opisanych studiach przypadków uwzględniono szeroki zakres doświadczeń, w tym związanych z PCB (polichlorowane bifenyle), pestycydami, e-odpadami (odpady elektroniczne), otwartym spalaniem odpadów, a nawet walką z Ebolą.

Broszura zawiera również ciekawostki dotyczące badań nad chemikaliami i ich szkodliwością dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego – wyniki zaprezentowane są w formie infografik.

Publikacja bezpośrednio odwołuje się do założeń Agendy 2030, ilustrując powiązania pomiędzy wpływem branży chemicznej i substancji chemicznych na środowisko oraz życie ludzi a zapisami poszczególnych SDGs: 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14 i 15.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć