Czerpanie korzyści z cyrkularności nie jest trudne – udowadnia to przewodnik PA Consulting, przygotowany przy współpracy z Fundacją Ellen MacArthur, przeprowadzający przez projektowanie model biznesowego opartego na modelu zamkniętym.

W prostej formie interaktywnego narzędzia autorzy sugerują zadanie wewnątrz firmy kluczowych pytań dotyczących prowadzonych działań biznesowych, możliwości finansowych i czasowych oraz planowanego kierunku rozwoju. Publikacja stanowi podstawę do przeprowadzenia dyskusji w firmie.

Wróć