Porównanie zaawansowania państw członkowskich Unii Europejskiej we wprowadzaniu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Oprócz podsumowania dotychczasowych działań i porównania wskaźników w dokumencie znajdziemy opis podejmowanych inicjatyw, wykaz najistotniejszych organizacji oraz przykłady dobrych praktyk. Raport został stworzony w celu inspiracji i wskazania możliwych innowacji do zastosowania w każdym z analizowanych państw.

Wróć