climate-change-the-investment-perspective-s

„Climate change. The investment perspective” to publikacja wydana w roku 2016 przez Ernst & Young Global Limited.

Ryzyka powiązane ze zmianami klimatu mają ogromny wpływ na branżę finansową, nie można jednak bagatelizować ich oddziaływania na wszystkie sektory i wymagają podjęcia pilnych, konkretnych działań. Publikacja zwraca uwagę na ryzyko „utraconych aktywów”, czyli takich, które tracą swoją wartość w wyniku zmian klimatycznych. W raporcie omówiony został szereg kroków, które powinni wziąć pod uwagę właściciele aktywów, zarządzający nimi, banki i inni gracze, np. konsultanci i doradcy.

Dokument zwraca uwagę, iż zmiany klimatyczne nie są jednorazowym, zamkniętym w czasie procesem, ale stanowią stały element codziennych decyzji, zwłaszcza w sektorze finansów. Rozwiązanie problemu zmian klimatycznych wymaga działań zbiorowych oraz współpracy w ramach całego łańcucha wartości inwestycji. Ostatecznie jednak to poszczególne instytucje ponoszą odpowiedzialność wobec swoich klientów i ich interesariuszy za zarządzanie ryzykami i szansami powiązanymi z klimatem. Te instytucje, które proaktywnie reagują na zmiany, tworzą wartość dla swoich klientów a sobie dają przewagę konkurencyjną. Te z firm, które nie podejmują działań – jak przekonują autorzy publikacji  – wkrótce doświadczą skutków (znaczne koszty i szkody dla gospodarek) odczuwalnych w całym inwestycyjnym łańcuchu wartości.

Opracowanie zawiera analizę obecnej sytuacji oraz wskazówki dla przedstawicieli branży finansowej.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć