Globalne zobowiązania w zakresie zwalczania korupcji i ściślejszej współpracy między międzynarodowymi organami ścigania zwiększyły presję na przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem nadużyć i walki z korupcją. Coraz większy konsensus związany ze ściąganiem poszczególnych osób zarządzających, a także zwiększenie starań rządów o stosowanie międzynarodowych standardów w zakresie przejrzystości w stosunku do firm mogą być efektywnymi mechanizmami rozwiązania tych problemów.

W tym kontekście 14 edycja raportu  „CORPORATE MISCONDUCT – INDIVIDUAL CONSEQUENCES” opracowanego przez EY umożliwia szerokie spojrzenie kadry kierowniczej (2800 respondentów w 62 krajach i regionach na całym świecie) na zagadnienia nadużyć gospodarczych. Raport pokazuje, że chociaż wiele firm osiągnęło znaczący postęp w zwalczaniu oszustw i korupcji, to pozostaje wciąż trwały poziom nieetycznych zachowań – 39% respondentów uznaje, że łapownictwo i korupcja zdarzają się bardzo często w ich kraju, przy czym prawie połowa uzasadnia nieetyczne zachowania presją na wyniki finansowe.

Raport szczegółowo omawia te kwestie i daje wskazówki, w jaki sposób firmy mogą podjąć kroki w celu zminimalizowania ryzyka korupcji w swoich działaniach. Przedstawia również spojrzenie regionalne (w Afryce, Brazylii, Chinach, Europie Wschodniej i Indiach) po wywiadach przeprowadzonych przez EY Partners z kierownictwem czołowych firm na temat wyników badań.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć