delivering-sdgs-sKrótki i praktyczny przewodnik dla biznesu wydany przez World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Opracowanie podpowiada, w jaki sposób zmienić modele biznesowe na takie, które przynoszą wartość zarówno dla biznesu, jak i dla społeczeństwa, realizując jednocześnie Cele Zrównoważonego Rozwoju. WBCSD zachęca biznes do kreatywności, innowacyjności i inwestycji, aby przyczynić się do zwalczenia ubóstwa na świecie, wspierania pokoju i równości, napędzania wzrostu gospodarczego opartego na ekonomicznym włączaniu grup wykluczonych, a także ochrony środowiska.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć