“DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT 2016 THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AS BUSINESS OPPORTUNITIES” to publikacja wydana w 2016 roku przez OECD.

W 2015 r. oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) wyniosła 132 mld USD i osiągnęła rekordowy poziom, mimo ograniczeń budżetowych wielu krajów OECD. Jednak w ostatnich latach tylko 30% całkowitej kwoty ODA trafia do państw najsłabiej rozwiniętych. Inteligentna, przemyślana strategicznie dystrybucja środków na cele rozwojowe ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia w realizacji wyzwań globalnych – zwłaszcza w kontekście SDGs. Takie podejście do zarządzania pomocą rozwojową uwzględnia także mobilizację sektora prywatnego. Sukces w osiąganiu celów globalnych będzie zależeć nie tylko od ilości udostępnianych środków finansowych, ale też od lepszych inwestycji. Sektor prywatny może być liczącym się aktorem w promowaniu zrównoważonego rozwoju w sposób wykraczający daleko poza finansowanie – poprzez tworzenie miejsc pracy, rozwój infrastruktury, innowacji i usług socjalnych. Współpraca na rzecz rozwoju może pomóc odblokować potencjał wielu inwestycji.

Niniejszy raport prezentuje szanse dla biznesu w kontekście współpracy rozwojowej – przedstawione w nim propozycje wynikają z doświadczenia OECD w prowadzeniu projektów na rzecz państw rozwijających się. Publikacja analizuje potencjał i wyzwania związane z inwestycjami oraz możliwe skutki, w tym społeczne, związane z finansowaniem oraz bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Zawiera ona również wytyczne dotyczące odpowiedzialnego postępowania sektora biznesu i pomiaru tego finansowego zaangażowania w kontekście realizacji SDGs. Wreszcie, opracowanie uwzględnia praktyczne przykłady tego, jak przedsiębiorstwa prywatne mogą promować zrównoważony rozwój i przyczyniać się do wzrostu poziomu włączenia społecznego krajów rozwijających się.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć