Małe elektrownie wodne? Czy to szansa dla Polskiej energetyki?

 

W Europie Wschodniej 13% energii elektrycznej jest wytwarzane z elektrowni wodnych, w Polsce jest to jedynie 2%.

 

Dwa argumenty przemawiające za wdrożeniem tego rozwiązania:
– 
istnieje niewykorzystana infrastruktura do ich budowy
– unikalna wśród OZE sterowalność, czyli możliwość szybkiego uruchomienia i zatrzymania produkcji energii w zależności od potrzeb

Przeczytaj raport i dowiedz się więcej.

Wróć