education-and-training-monitor-2016-s

Wydany przez Komisję Europejską raport „Education and Training. Monitor 2016”, to coroczne opracowanie prezentujące ocenę jakości szkoleń i stanu edukacji w Europie. Publikacja zawiera ilościowe i jakościowe dane z raportów, badań oraz polityk państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki temu niniejsze opracowanie prezentuje potwierdzone dowodami fakty, przyczyniając się tym samym do wdrożenia mechanizmu ram współpracy (EDUCATION AND TRAINING 2020 –  ET2020).

Monitor jest również pomocnym narzędziem dla europejskich autorytetów w dziedzinie oświaty, pozwalającym porównać wyniki ich krajów z pozostałymi państwami członkowskimi UE. Stwarza także okazję do wzajemnego uczenia się. Publikacja prezentuje różne przykłady działań, wpisujących się w strategię ET2020 oraz priorytety dla systemów edukacji (m.in. kształcenie nauczycieli i ich doskonalenie zawodowe, modernizacja kształcenia oraz edukacja i szkolenia zawodowe, edukacja wyższa i inwestycje w edukację).

Monitor za rok 2016 bada społeczne wyzwania, kładąc większy nacisk na kwestie migracji, demografii oraz kluczowych kompetencji, które powinny być rozwijane poprzez edukację.

Raport analizuje również postępy w podnoszeniu wyników edukacyjnych – poprzez ograniczenie przedwczesnego zakończenia nauki oraz zwiększaniu poziomu wykształcenia wyższego do poziomu UE i państw członkowskich. Wreszcie, dzięki międzynarodowemu porównaniu systemów edukacji oraz analizie odnoszącej się do danego kraju, raport przedstawia wiele inicjatyw, które mogą uczynić edukację bardziej dostosowaną do potrzeb społecznych i rynku pracy.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć