education-at-a-glance-2016-s

„Education at a Glance 2016. OECD Indicators” to obszerny, analityczny raport wydany w 2016 r. przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Opracowanie jest odpowiedzią na potrzebę rządów różnych państw poszukujących międzynarodowych porównań i szans, jakie dają poszczególne rozwiązania edukacyjne, zwłaszcza te, które przynoszą najlepsze rezultaty. W oparciu o tego typu dane opracowywane są strategie, których celem jest poprawa perspektyw społecznych i ekonomicznych osób fizycznych,  zwiększając ich efektywność w systemie edukacji czy na rynku pracy.

Coroczne wydanie raportu zawiera analizę wskaźników ilościowych, porównywalnych w skali międzynarodowej. Wskaźniki te – wraz z przykładami systemów edukacyjnych funkcjonujących w różnych krajach OECD – mogą być pomocne w tworzeniu bardziej skutecznych i sprawiedliwych w dostępie systemów edukacyjnych. Co szczególnie istotne, publikacja ta w swej treści bezpośrednio odnosi się do SDG 4 – Dobra jakość edukacji, w tym zadań szczegółowych powiązanych z tym Celem. Dzięki zmapowaniu wyzwań odnoszących się do SDGs można zdefiniować kluczowe dla każdego kraju obszary, które wymagają zdecydowanych działań do 2030 roku.

„Education at a Glance 2016” w skrócie odnosi się do potrzeb różnych użytkowników, od rządów chcących nauczyć się tworzyć dobre systemy edukacyjne, przez naukowców poszukujących danych do dalszej analizy. To opracowanie użyteczne także też dla tych osób, które chcą monitorować postępy szkół w kształceniu wysokiej klasy studentów.
Raport ten jest efektem długotrwałych wysiłków i prac zaangażowanych rządów państw OECD, ekspertów oraz instytucji działających w ramach programu OESC na rzecz oświaty (Indicators of Education Systems – INES), a także sekretariatu OECD.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć