Raport “Education at a glance 2020” to coroczna aktualizacja badania opublikowanego przez OECD.

Zawiera on wyniki uczniów w nauce, koszty dedykowane edukacji, informacje o nauczycielach i środowisku szkolnym, oraz sekcję poświęconą Celowi Zrównoważonego Rozwoju: Dobra jakość edukacji. 

Raport opisuje nierówności w dostępności i jakości edukacji w OECD, i stwierdza, iż przeznaczenie znacznych środków finansowych jest konieczne w celu zagwarantowania edukacji na wysokim poziomie wszystkim uczniom.

 

Wróć