The Europe Sustainable Development Report 2020 to druga edycja raportu  dotycząca postępów Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Raport został przygotowany przez zespoły niezależnych ekspertów z Sustainable Development Solutions Network (SDSN) oraz Institute for European Environmental Policy (IEEP). Na stronie raportu można również korzystać z  interaktywnej mapy Europy, na której można sprawdzić wyniki konkretnych państw. Polska w tym roku uplasowała się w połowie rankingu (16 na 31 miejsc), państwa skandynawskie ponownie znalazły się w czołówce.
Wróć