food-loss-and-waste-accounting-s

„Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard” to publikacja z 2016 r., która jest efektem prac prowadzonych przez  Food Loss & Waste Protocol (FLW Protocol).

FLW Protocol to inicjatywa realizowana od 2013 r. przez wielostronne partnerstwo organizacji związanych z branżą spożywczą. Współpraca w jej ramach nastawiona jest na tworzenie uniwersalnego standardu i narzędzi, które umożliwią szacowanie i raportowanie strat żywności oraz jej niejadalnych części usuniętych z łańcucha dostaw. Misją FLW Protocol jest również promowanie, informowanie i motywowanie firm, organizacji i instytucji do monitorowania i minimalizowania skali marnowania żywności.

Owocem aktywności FLW Protocol jest FLW Standard, który umożliwia zainteresowanym podmiotom – firmom, organizacjom, instytucjom – przeliczanie i raportowanie strat oraz skali marnowania żywności w sposób wiarygodny, praktyczny i spójny międzynarodowo. Jednolity standard zapewnia porównywalną wiedzę na temat tego, ile, gdzie i dlaczego marnuje się żywności, pozwalając przedsięwziąć efektywne działania zaradcze.

FLW Standard (Version 1.0) został opracowany przez szerokie grono interesariuszy, wśród których znaleźli się przedstawiciele agencji rządowych, międzynarodowych organizacji pozarządowych, biznesu i instytucji naukowych z całego świata. Niniejsza publikacja zawiera szczegółowy instruktaż pozwalający m.in. zrozumieć założenia, dobrać wskaźniki oraz skutecznie i efektywnie – przy użyciu właściwych narzędzi – mierzyć skalę marnowania żywności. To z kolei ma decydujące znaczenie dla opracowania strategii redukcji zjawiska i monitorowania postępów w czasie. Docelowo, wdrożenie FLW Standard może przynieść korzyści na wielu wymiarach: gospodarczym, środowiskowym, bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia jakościowego.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć