sustainable-energy-for-all-global-tracking-framework-progress-toward-sustainable-energy-2017-s

“SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL – GLOBAL TRACKING FRAMEWORK. Progress toward Sustainable Energy 2017” to wydany przez Bank Światowy (The World Bank)  raport, wzywający liderów i decydentów do podjęcia pilnych działań na rzecz realizacji SDG 7 – Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.

Opracowanie zawiera analizę efektów, jakie w zakresie realizacji SDG 7 przyniosły globalne działania w latach 2012-2014, wskazując na zbyt słabe tempo osiągania tego Celu. Efektywność zmian w zakresie dostępu do czystej, zrównoważonej energii prezentowana jest z podziałem na różne aspekty dot. SDG 7 (m.in. efektywność energetyczna, dostęp do energii, dostęp do czystych paliw i technologii) i państwa, które są największymi jej konsumentami.

Raport przywołuje również wskaźniki pozwalające ocenić postęp w osiąganiu zadań powiązanych z SDG 7, a także omawia globalne trendy w odniesieniu do każdego z nich.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć