Raport dotyczy wyników ankiety GlobeScan-SustainAbility Survey przeprowadzonej w 2021 roku, której celem była ocena postępów w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Autorzy raportu porównują wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 500 ekspertów z całego świata w latach 2017, 2019 i 2021. 

Według raportu, większość ekspertów uważa, że postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju jest niedostateczny, dotyczy to w szczególności celów związanych z nierównościami, biedą, życiem na ziemi i pod wodą. Ponadto, ankietowani twierdzą, iż cel Climate Action, związany ze zmianami klimatycznymi, wymaga najbardziej nagłego działania. 

Zdanie ekspertów jest podzielone, jeśli chodzi o wpływ pandemii COVID-19 na postęp w kierunku SDGs. Jednak, ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że gospodarcze skutki pandemii COVID-19 spowolnią postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju. Autorzy raportu mają nadzieję, że ich odkrycia zmobilizują interesariuszy i przyspieszą działania Agendy 2030.

Wróć