Kanwy modeli biznesowych od lat wspierają proces rozwoju produktów i procesów w biznesie. Eksperci, dodając do tradycyjnego narzędzia aspekty społeczno – ekologicznych kosztów i korzyści umożliwiają całościowe spojrzenie na wpływy generowane przez rozwijaną ideę.

Projekt R2Pi, który zdefiniował cyrkularne modele biznesowe używane np. na portalu gozwpraktyce.pl, udostępnił również ich analizę na bazie zrównoważonych kanw modeli biznesowych.

Wróć