healthier-fairer-safer-sWydany przez World Health Organization raport “Healthier, Fairer, Safer. The Global Health Journey 2007-2017” zawiera opis i analizę kluczowych aspektów związanych z globalnym zdrowiem, aktualnych w trwającej dekadzie. W swej treści odwołuje się do trendów oraz polityk, istotnych dla roli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i jej potencjalnego wpływu na globalne zdrowie. Opracowanie nawiązuje do takich tematów i obszarów zdrowia na świecie, w których działania WHO są oczekiwane i pożądane, niezbędne lub których wdrożenie jest pilnie potrzebne.

Raport w swym opisie przybliża tło sytuacji, które – choć nie bezpośrednio – długofalowo wpływają na globalny stan zdrowia ludzi: zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe, kryzysy gospodarcze, konflikty zbrojne i pogarszający się stan bezpieczeństwa na świecie. Wszystkie te czynniki mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrej kondycji narodów i wspólnot, zwłaszcza tych w najbiedniejszych częściach świata.

Niniejsze sprawozdanie nie jest naukową rozprawą, ani też nie uwzględnia wszystkich aspektów dotyczących globalnego zdrowia. Ma na celu zachętę do spojrzenia wstecz i refleksję nad tendencjami, osiągnięciami i wyzwaniami globalnego zdrowia w ostatniej dekadzie po to, by lepiej zbadać i zrozumieć potrzeby przyszłości.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć