industrial-development-report-2016-s

Publikacja “Industrial Development Report 2016. The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development” jest próbą odpowiedzi na pytanie w jakich warunkach technologiczne zmiany mogą spowodować zmiany strukturalne w krajach rozwijających się i doprowadzić do długoterminowego, włączonego społecznie i zrównoważonego pod względem środowiskowym rozwoju przemysłowego.

Raport wykazał, że technologia powinna być ściśle związana z innowacjami, aby zapewnić zrównoważony rozwój. Zrównoważone i sprzyjające integracji uprzemysłowienie można szybko osiągnąć, gdy decydenci opracują odpowiednie polityki ułatwiające odpowiedzialny proces uprzemysłowienia, unikając błędów popełnionych wcześniej przez inne kraje. Raport podkreśla wagę współpracy społeczności międzynarodowej w celu promowania zmian technologicznych i osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju przemysłowego.

Główne ustalenia raportu wskazują, że technologia może  i powinna promować wszystkie trzy wymiary rozwoju tzn. ekonomię, społeczeństwo i środowisko. Pierwszy wymiar odnosi się do zdolności kraju do zmiany własnej struktury w celu utrzymania wysokiego tempa wzrostu w długim okresie, aby dogonić gospodarczo krajami rozwinięte. Drugi aspekt dotyczy procesu zmiany tej struktury pod kątem zmniejszenia ubóstwa, poprawienia jakości życia, tworzenia miejsc pracy oraz równomiernego podziału dochodu, majątku i pomocy społecznej. Trzecim wymiarem jest środowisko i dbałość w strategiczny sposób o minimalizowanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Powrót do Centrum wiedzy i inspiracji

Wróć