innowacyjnosc-polskich-przedsiebiorstw-s

Raport „Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem” został przygotowany przez Polską Rade Biznesu we współpracy z  z Instytutem DELab UW i ogłoszony we wrześniu 2016 roku.

Raport przedstawia wyniki najnowszych badań nad krajową innowacyjnością, przeprowadzonych przez naukowców z DELab – transdyscyplinarnego Instytutu powołanego przez Uniwersytet Warszawski. Objęły one blisko 30 tysięcy firm, w tym 5,6 tys. spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych) z naukowcami w składzie zarządu lub rady nadzorczej. Badania dotyczyły m.in. efektów innowacyjnej działalności polskich firm, zwłaszcza prywatnych i rodzinnych, oraz funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich. Specjaliści z DELab skupili się także na problemie zaniżania nakładów firm na działalność badawczo-rozwojową, czego efektem są nie w pełni miarodajne szacunki dotyczące wydatków Polski na innowacje i niska pozycja naszego kraju w rankingach.

Najważniejsze wnioski z raportu:

  • dwie trzecie polskich dużych firm wprowadza innowacje, ale co dwudziesta piąta informuje o wydatkach ponoszonych na B+R,
  • pośród przebadanych firm 30,6 proc. prowadzi działania innowacyjne,
  • jedynie 3,9 proc. firm z całej badanej próby ponosi wydatki na prace rozwojowe wykazane w sprawozdaniach finansowych,
  • mniej niż jedna czwarta spółek innowacyjnych nie płaci podatków, gdy średnio to 60 proc. wiedza o nowych technologiach i rozwiązaniach wdrażanych przez przedsiębiorstwa jest dlatego ukryta, że firmy nie raportują.

W prezentacji raportu uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, który stwierdził m.in. że rząd i jego resort traktują innowacyjność jako kluczowy element „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, a przedstawiony raport jako wkład środowiska biznesu w dyskusję na ten temat. – Formułuje on szczególną rolę prac badawczo-rozwojowych i to jest absolutnie słuszna teza, bo chcemy odejść od dotychczasowej praktyki polegającej na imporcie technologii – podkreślił wiceminister. Zapowiedział również wsparcie finansowe dla innowacyjnych firm i start-upów, decyzje ułatwiające współpracę nauki i biznesu oraz komercjalizowanie wyników badań do gospodarki.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć