Publikacja przedstawia podejście, dzięki któremu Cele Zrównoważonego Rozwoju można zintegrować z podstawowymi procesami biznesowymi i systemami, aby umożliwić skuteczny pomiar i zarządzanie wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Można wykorzystać tę publikację do zidentyfikowania możliwości do integracji Celów Zrównoważonego Rozwoju z podstawowymi procesami biznesowymi.

Wróć